Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 

 • Samlet elevtal pr. 01.08 -2016:  598 elever
 • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient


Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 
 
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-3. klasse): 20,5 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 21,7 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 20,4 elever pr. klasse

 •  

 

Karaktergennemsnit

 
 

På undervisningsministeriets hjemmeside er det muligt at se gennemsnitskaraktererne, både fra afgangsprøven og fra årskarakterne.

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

 

 

Antal elever pr. pc

Skoleåret 2017 - 2018

Hver elev har personlig PC på 1. 2. 3. 4. 5. og 7. 8. 9. årgang

I kommende skoleår vil alle elever fra 1.-9. have personlig PC

Antal lærere

Opgørelse over antallet af medarbejdere i skole og SFO:
 
 
 • Antal lærere ansat pr. 01-08-2015:  41
 • Antal børnehaveklasseledere ansat pr. 01.08.2014 : 4
 • Antal pædagoger ansat pr. 01.08.2014:  8
 • Antal pædagogmedhjælpere ansat 01.08.2014:  4
 • Antal teknisk serviceledere ansat 01.08.2014: 2
 • Antal sekretærer ansat 01.08.2014: 2
 • Antal ledere ansat 01.08.2014: 6


 •  
 •