Bevægelsestiltag

Vibeskolen har fokus på bevægelse i både pauser og i undervisning. Ligeledes har vi fokus på samarbejdet med idrætsforeninger. Vi har i 2013-14 lavet forskellige tiltag, som skal understøtte dette.