Nyt fra...

17 Nyheder 1 Nyt fra...

Navne- og adressebeskyttelse

Vedr. navne- og adressebeskyttelse.
Har dit barn eller familiemedlemmer navne- og adressebeskyttelse (fx i form af hemmelig adresse)?
Med den nye persondatalov er der lavet en sikkerhed i vores it-systemer, der betyder at oplysninger om jeres barns navn ikke videregives til andre digitale platforme, som fx Meebook, bibliotekssystem og digitale læremidler (fx Gyldendals portaler).
Det betyder konkret, at jeres barn fremstår som ”Er navnebeskyttet” i stedet for deres rigtige navn og der kan derfor ikke arbejdes som hidtil.
For at jeres barn fortsat kan arbejde i vores digitale læremidler, er der brug for at oprette et
”Alias” i vores elevadministrationssystem. Derfor bedes I tage stilling til hvilket navn, der må vises. Der skal ligeledes oprettes et ”Alias” for forældre og andre familierelationer, i de tilfælde at de også er omfattet af navne- og adressebeskyttelse.
”Alias” bliver det navn, som er synligt for andre. I vil fortsat være adressebeskyttet. Det rigtige navn vil også være beskyttet, dvs. ikke være synligt for andre.
I bedes kontakte skolen på 63 33 72 00
 
Med venlig hilsen 
Christina Lykkesborg Frederiksen
Skolesekretær, Vibeskolen
 
cid:198115910@22092008-25D9      
Vibeskolen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev
Tlf.  6333 7200 I  E-mail: [email protected]

05-07-2018 BHJ